Plastik gasynlanan turbalar

  • Double-wall plastic corrugated pipe

    Iki diwarly plastmassa gasynlanan turba

    Iki diwarly gasynlanan turba: ýyllyk daşarky diwarly we içki diwarly turbanyň täze görnüşidir.Esasan suwy uly göwrümli suw bilen üpjün etmek, suw üpjünçiligi, zeýkeş, kanalizasiýa akymlary, tükeniksiz, metro şemaly, magdan şemaly, ekerançylyk ýerlerini suwarmak we ş.m. 0.6MPa-dan pes iş basyşy bilen ulanylýar.Iki diwarly jaňlaryň içki diwar reňki adatça gök we gara bolýar, käbir markalarda sary reňk ulanylýar.

  • Single-wall Plastic Corrugated Pipes

    Bir diwarly plastmassa gasynlanan turbalar

    Walleke diwarly jaňlar: PVC esasy çig mal bolup, ekstruziýa zarbasy bilen ýasalýar.1970-nji ýyllarda öndürilen önüm.Bir diwarly gasynlanan turbanyň içki we daşky ýüzleri gasynlanýar. Plastmassa gasynlanan turba önüminiň deşigi çukurda we uzaldylandygy sebäpli, petiklemek aňsat bolan tekiz diwarly perforasiýa önümleriniň kemçiliklerini netijeli ýeňip geçýär we drena effect täsirine täsir edýär.Gurluşy ýerliklidir, şonuň üçin turbanyň ýeterlik gysyjy we täsir garşylygy bar.