Zeýkeş tagtasy

 • Plastic Drainage Board

  Plastiki zeýkeş tagtasy

  Plastiki drena board tagtasy çig mal hökmünde polistiroldan (HIPS) ýa-da polietilenden (HDPE) ýasalýar.Önümçilik prosesinde içi boş platforma döretmek üçin plastmassa list möhürlenýär.Şeýlelik bilen zeýkeş tagtasy ýasalýar.

  Oňa konkaw-konweks drena plate plastinkasy, zeýkeş gorag plastinkasy, garaage üçeginiň zeýkeş plastinkasy, drena plate plastinkasy we ş.m. diýilýär. Esasan garaage üçeginde beton gorag gatlagyny drena and etmek we saklamak üçin ulanylýar.Garaageyň üçegindäki artykmaç suwuň doldurylandan soň akdyrylmagyny üpjün etmek üçin.Şeýle hem tuneliň zeýkeşleri üçin ulanylyp bilner.

 • Plastic Blind Ditch for Drainage of Tunnels

  Tunelleriň zeýkeşleri üçin plastik kör çukur

  Plastmassa kör çukur, süzgüç mata bilen örtülen plastmassa ýadro korpusyndan durýar.Plastmassa ýadrosy esasy çig mal hökmünde termoplastiki sintetiki rezinden ýasalýar

 • Anti-Corrosion High Density Composite Drainage Board

  Poslama garşy ýokary dykyzlykly kompozit zeýkeş tagtasy

  Geokompozit üç gatly, iki ýa-da üç ölçegli zeýkeş geosintetiki önümler, iki tarapynda ýylylyk bilen baglanyşykly dokalmadyk geotekstil bilen geonet ýadrosyndan durýar. Geonet ýokary dykyzlykly polietilen rezinden, iki ýa-da üçburç gurluşda öndürilýär. Dokalmadyk geotetil. poliester ştapel süýümi ýa-da dokalmadyk geotekstil ýa-da polipropilen ştapel süýümli dokalmadyk geotekstil bolup biler.