Biz hakda

about (14)

Biz kim?

2004-nji ýylda döredilen Hytaý Beihai, biz plastik uniaxial geogrid, biaxial geogrid, poliester geogrid, geonet, geocell, geotextile, geomembran, plastmassa gasynlanan turbalar, plastmassa drena board tagtalary we ş.m. öndürmekde ýöriteleşýäris.Önümler esasan ýol gurluşyklarynda, demir ýollarda, suwaryş işlerinde, elektrik energiýasynda, suwda we ýerden goramakda we daşky gurşawy ýaşyllaşdyrmakda ulanylýar.

Dürli polat şablony, poslamaýan polat şablony, asylan sebet şablony, sütün sütüni şablony, silindr şablonynyň dürli aýratynlyklary, guty şöhle şablony, garawul şablony, örtük şöhle şablony, galstuk şablony we ş.m. öndürýäris we dizaýn edýäris.

about (13)

Biz näme edýäris?

Önümlerimiz polatdan ýasalan önümler, köpri ýasamak, asylan sebet, tunel trolleýsi, ýokary tizlikli demirýol gurluşy, metro görnüşi, şäher demir ýol tranzit görnüşi, içi boş plita, sütün sütüni, gapak şöhlesi, örtük, gidrawlik T şöhle görnüşi, gidrawlik guty berkitmesi üçin amatly forma, süýşürilýän film, poslama garşy.100 tonna, 6 metr aralyk gantry, 40 metr guty berkitme köprüsini gurmak üçin täsir diwarlary, pürsler, suw ýygnaýjy çukurlar, eňňit gorag bloklary, demir gabyklar we ş.m. ýaly dürli görnüşleri dizaýn etmekde we öndürmekde baý tejribämiz bar, şöhläni götermek Bizde maşyn üçin baý dizaýn tejribesi we önümçilik tehnologiýasy, şöhle daşaýan tekiz awtoulag we uly guty şöhle asma şablony bar.

about (2)
about (3)
about (4)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Geosintetika materiallaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Hytaý Beihai, her ýylda 300 million inedördül metr önümçilik kuwwaty bolan 40-dan gowrak önümçilik liniýasynda üç sany zawodymyz bar, bu kompaniýamyza müşderilere ajaýyp gowşuryş wagtyny we ýokary hilli önümleri hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Önümlerimiz Germaniýa, Patyşalyk, Italiýa, Polşa, ABŞ, Kanada, Çili, Braziliýa, Günorta Afrika, Japanaponiýa, Russiýa, Koreýa, Singapur we ş.m. ýetmişden gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.Önümlerimiz gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Satuwdan öň we soň iň gowy hyzmaty size hödürleýäris.Hytaý Beihai saýlamak, paýhasly saýlawyňyz bolar

Toparymyz

gdfs
about (2)
about (1)