Speedokary tizlikli demirýol üçin gurluşyk formasy

Gysga düşündiriş:

Gurluşyk görnüşleriniň köp görnüşi bar, meselem: Köpri polatdan ýasalan önümler, Magistral polatdan ýasalan önümler, Demirýol polatdan ýasalan önümler, Metro polatdan ýasalan önümler, Şäher häkimliginiň in engineeringenerçilik polat önümleri, Demir ýol tranzit polat önümleri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Shougang” we “Anshan Iron and Steel” ýaly saýlanan ýokary hilli polat materiallary, 19 proses arkaly, pudak ýokary, Arassalanan we çylşyrymly enjamlar, müňlerçe gezek söndürmek we galyplamak, hapalar ýok, ýokary hilli, ýokary takyklyk, bökdençsiz tikiş;güýçli berklik, çeýe gurnama;güýçli ýer titremesine garşylyk, deformasiýa ýok.
con (2)
Polatdan ýasalan önümler, köpri ýasamak, asylan sebet, tunel trolleýsi, ýokary tizlikli demirýol gurluşy, metro görnüşi, şäher demir ýol tranzit görnüşi, içi boş plita, sütün sütüni, gapak şöhlesi, örtük, gidrawlik T şöhle görnüşi, gidrawliki guty berkitme görnüşi, süýşüriji film , poslama garşy 100 tonna, 6 metr aralyk gantry, 40 metr guty berkitme, täsir diwarlary, pürsler, suw ýygnaýjy çukurlar, eňňit gorag bloklary, demir gabyklar we ş.m. ýaly dürli görnüşleri dizaýn etmekde we öndürmekde baý tejribämiz bar. köpri gurmak enjamy, şöhläni götermek Bizde baý dizaýn tejribesi we enjam üçin önümçilik tehnologiýasy, şöhle daşaýan tekiz awtoulag we uly guty şöhle asma şablony bar.
con (3)
Haryt sanawy:
con (4)
Arza:
con (5)
Güýçli güýç bilen köprüleriň köp görnüşini, suwy tygşytlamak, ýokary tizlikli, ýokary tizlikli demirýol we ş.m. öndürmegi öz üstüne aldy.
Kompaniýanyň tertibi:
con (6)
Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary