In engineeringenerçilik gurşawynda geomembran üçin talaplar nämeler?

Geomembrane in engineeringenerçilik materialydyr we dizaýny ilki bilen geomembran üçin in engineeringenerçilik talaplaryna düşünmelidir.Geomembran üçin in engineeringenerçilik talaplaryna laýyklykda önümiň öndürijiligini, ýagdaýyny, gurluşyny we önümçilik usullaryny dizaýn etmek üçin degişli standartlara giňişleýin ýüz tutuň.
jgf (1)
In engineeringenerçilik gurşawy geomembranany talap edýär.In engineeringenerçilikde ulanylýan islendik material üçin, esasanam uzak möhletli in engineeringenerçilik üçin, materialyň hyzmat möhleti in engineeringenerçilik ömrüni kesgitleýän esasy faktor.In engineeringenerçilikde materiallary ulanmagyň şertlerine “in engineeringenerçilik gurşawy” diýilýär.In engineeringenerçilik gurşawy güýç, ýylylyk, orta we wagt ýaly faktorlary öz içine alýar.Ykrar etmegiň faktorlary, adatça, seýrek bolýar, ýöne köplenç üstüni ýetirýär.Şeýle hem geomembrananyň üstünde hereket edýärler.Netijede, in engineeringenerçilik materiallarynyň mahsus aýratynlyklaryna weýran bolýança yzyna gaýtaryp bolmajak täsir edýär.In engineeringenerçilik gurşawy diýseň çylşyrymly, şonuň üçin geomembrana suwa garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, dostlukly çözüji garşylyk, işjeň maddalara garşylyk, metal ionlaryna garşylyk, mikroorganizmlere garşylyk, garrylyk garşylygy, mehaniki häsiýetler we süýşmek garşylygy bolmaly., Gurluşyk işini hemmetaraplaýyn derňäň we in engineeringenerçilik gurşawyna has laýyk geomembranany saýlaň.Mysal üçin, poligonlar, lagym arassalaýjy desgalar, himiýa zawodlary we guýruk howuzlary Amerikanyň standart ýa-da şäher gurluşygyny 1,5mm-2.0mm geomembrana, balyk howuzlary we lotos howuzlary 0,3mm-0.5mm täze materiallar ýa-da milli standart geomembrana, suw howdany ulanmaly Milli standart 0.75mm-1,2 mm geomembranany ulanyň, tunel çukury EVA 1.2mm-2.0mm suw geçirmeýän tagtany we ş.m. ulanmalydyr.
jgf (2)


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry