Geosintetikanyň ösüş perspektiwalary

Geosintetika, raýat in engineeringenerçiliginde ulanylýan sintetiki materiallar üçin umumy termin.Gurluşyk in engineeringenerçilik materialy hökmünde sintetik polimerleri (plastmassa, himiki süýümler, sintetiki kauçuk we ş.m.) dürli önümleri öndürmek we içerde, üstünde ýa-da dürli topraklaryň arasynda ýerleşdirmek üçin çig mal hökmünde ulanýar., Topragy berkitmekde ýa-da goramakda rol oýnamak.
ghf (1)

Geosintetika, dürli önümler dürli aýratynlyklara eýedir we köp in engineeringenerçilik ugurlarynda ulanylyp bilner.
Geotehniki in engineeringenerçilik, gurluşyk in engineeringenerçiligi, suw tygşytlaýyş in engineeringenerçiligi, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, ýol in engineeringenerçiligi, şäher in engineeringenerçiligi we melioratiw in engineeringenerçilik we ş.m. ulanyldy.

ghf (2)

Geokompozit materiallary, dürli taslamalaryň zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyrmak üçin dürli materiallaryň häsiýetlerini birleşdirip, dürli funksiýalary oýnap biler.Mysal üçin, birleşdirilen geomembran belli bir talaplara laýyklykda geomembrandan we geotekstilden ýasalan geotekstil kompozisiýadyr.Şolaryň arasynda geomembran esasan geçmegiň öňüni almak üçin ulanylýar we geotekstil güýçlendirmek, zeýkeş we geomembran bilen topragyň üstündäki sürtülmäni ýokarlandyrmak roluny oýnaýar.Beýleki bir mysal, dokalmadyk geotekstillerden we geonetlerden, geomembranlardan ýa-da dürli şekilli geosintetiki ýadro materiallaryndan düzülen zeýkeş materialy bolan geokompozit drena material materialydyr.Softumşak binýady drena and we birleşdirmek, ýol dikligine we keseligine zeýkeş we ýerasty zeýkeşleri gurmak üçin ulanylýar.Turbalar, ýygnamak guýulary, goldaw binalarynyň diwarlarynyň aňyrsyndaky zeýkeşler, tunel zeýkeşleri, bent zeýkeş desgalary we ş.m. roadol gurluşygynda köplenç ulanylýan plastmassa drena board tagtasy geokompozit drena material materialynyň bir görnüşidir.

ghf (3)


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry